Hydron kontaktna sočiva

HYDRON portfolio se sastoji od kontaktnih sočiva visokog kvaliteta, koja su jako dugo prisutna na našem tržištu zahvaljujući našoj odličnoj saradnji sa ovim poznatim proizvođačem.

OmniFlex SofBlue

hydron_omniflex1 hydron_omniflex2OmniFlex je godišnje meko kontaktno sočivo sa 70% vode, za produženo dnevno nošenje.

Ključne karakteristike: Jedinstven, snažan materijal sa visokim sadržajem vode, zbog povećanog poprečnog povezivanja sa polimerom. Standardna boja je svetlo plava, što olakšava rukovanje. Jedinstveni dizajn sa dve bazne krivine omogućuje primenu kod oko 90% rožnjača. Snažan materijal je omogućio dizajn tanjeg sočiva, a samim tim i bolju transmisiju kiseonika. Proizvodnja kompjuterski kontrolisanim strugom.

*

Zero 6

hydron_zero6_1 hydron_zero6_2Zero 6 je godišnje, ultratanko meko kontaktno sočivo sa 38.6% vode, za dnevno nošenje.

Ključne karakteristike: Ultra tanak dizajn omogućava maksimalno povećanje transmisije kiseonika. Konstantna prosečna debljina za plus dioptrije. Proizvodnja kompjuterski kontrolisanim strugom. Identična zadnja površina kao kod Z6 Toric sočiva omogućava lako podešavanje toričnosti.