drivewear1

Prateći svetsko tržište organskih sočiva u paleti ponude novih otkrića i dostignuća u prilici smo da Vam ponudimo još jednu namensku vrstu sočiva pod nazivom DRIVEWEAR.

Ova sočiva specijalno su namenjena vozačima koji poseduju ili ne poseduju korekciju za pogled u daljinu.

DRIVEWEAR je sačinjen od paketa polaroidnog filtera koji neutrališe bljesak, TRANSITIONS V koji tami po potrebi u zavisnosti od jačine sunčeve svetlosti i UV reaktora koji reaguje na zračenja.

drivewear2


Do sada se na tržištu nisu našla foto osetljiva sočiva koja bi svojom reakcijom zadovoljila zahteve korisnika kao DRIVEWEAR. Jedan od problema koji se stalno javljao prilikom vožnje je skidanje naočara pre ulaska i vraćanje istih posle izlaska iz tunela. Sa DRIVEWEAR-om ovaj problem je eliminisan i samim tim Vam daje ugodnu i bezbrižnu vožnju

drivewear_sociva

Sa početnim zatamnjenjem od 50% za neverovatan kratak period ona postaju tamna u zavisnosti od sunčeve svetlosti. Maksimalno zatamnjenje ovih sočiva je 85% što se uklapa u standarde koji su propisani vozačima.Takodje su specifična po tome što se zatamnjenje od 85% za veoma kratko vreme reducira u početno i vozači nisu podložni skidanju naočara prilikom ulaska u tunel.
umetnost&nauka

Tehnologija je imala jak uticaj na razvoj naočara za jasan vid. Te tehnologije omogućavaju naočarima trajnost i lepši izgled.

Polarizovana sočiva su bila veliki korak napred u evoluciji sočiva za sunce. Ne samo da su takva sočiva blokirala jako svetlo, već su blokirala i intezivni, zaslepljujući i reflektujući bljesak.

U uslovima jakog svetla polarizovane naočare za sunce su bile dovoljne. To više nije tako. Čitavo naše doživljavanje spoljašnjeg sveta je bukvalno uslovljeno „odlaskom do“, „vožnjom u“ ili „izlaskom iz“ – automobila.

Tradicionalne naočare za vid i sunce ne odgovaraju u potpunosti novom načinu života. Unapređena foto-hromatska sočiva, kao što su Transition* sočiva, ne zatamnjuju se u kolima jer prednje staklo blokira UV zrake koji su potrebni za njihov foto-hromatski proces. Polarizovane naočare za sunce blokiraju opasan bljesak, ali se ne menjaju u promenljivim svetlosnim uslovima. Potrebna nam je treća kategorija naočara u našem modernom svetu usredsređenom na vožnju automobila. Naočare za vožnju-Drivewear.

Drivewear može da oseti i odreaguje na promenljive svetlosne uslove i u spoljašnim uslovima kao i iza stakla automobila. Od jakog sunčevog svetla propraćenog intenzivnim, zaslepljujućim bljeskom do uslova oblačnosti, Drivewear pruža odgovarajuće vizuelno rešenje.

Drivewear sočiva pružaju zaštitu od bljeska putem polarizacije i pojačavaju i štite vid putem foto-reakcije koja je stimulisana vizuelnim i UV zracima. Na kraju, kombinovanjem moći dve najvažnije tehnologije u naočarima za vid i sunce danas smo razvili sočivo sutrašnjice, Drivewear.
konstruisane za vožnju

Dok su jako sunce i bljesak najočiglednije opasnosti tokom vožnje, ponekad su uslovi vožnje upravo suprotni: oblačnost, često promenljivo vreme i slabo svetlo. Za ove uslove nam je takođe potrebno sočivo koje je svetlije jake kontrasne boje. Polarizaciona zaštita je još uvek važna tokom ovog vremena, jer bljesak, naročito sa druma, može da neočekivano pogodi u bilo koje vreme, a s obzirom da se oko naviklo na oblačne uslove, još je osetljivije na zaslepljujući jak bljesak.

Drivewear su jedina sočiva koja su napravljena specijalno za vožnju. Konstatno polarizovana i dizajnirana za prelaz sa svetle na tamnu boju sa promenom vizuelnih uslova, one su vrhunske naočare za vožnju.

drivewear_transitions

transitions foto-hromatska tehnologija

Foto-hromatske odlike Drivewear sočiva predstavljaju presedan. U prošlosti su foto-hromatska sočiva reagovala samo na intenzitet UV zraka. Prednja stakla automobila sadrže UV blokirajuće agente, stoga klasična foto-hromatska sočiva ne funkcionišu.

Nupolar tehnologija

Tehnologija polarizacije Drivewear-a takođe predstavlja značajan presedan u korišćenju polarizacije. Uobičajeno se efikasna polarizacija putem apsorbovanja dešava isključivo kada su sočiva tamna. Dok je to poželjno kada je sunčeva svetlost jaka, ne rešava problem uslova smanjenog svetla naročito prilikom oblačnog vremena. Drivewear sočiva zahtevaju polarizator visoke efikasnosti koji omogućuje odlićne karakteristike polarizacije koje nikada do sada nisu bile prisutne u tako svetloj, visoko kontrastnoj boji.

sinergija transitions i nupolar tehnologija

Drivewear sočiva koriste napretke u Transitions“” foto-hromatskoj tehnologiji i presedane u Younger Optics NuPolar“ tehnologiji polarizacije za stvaranje novog proizvoda. Drivewear predstavlja najviši stepen iskorišćenja tehnologije bilo kog sočiva do sada predstavljenog u našoj industriji.
Drivewear kombinacija tehnologija predstavlja napredak i novinu do te mere daje na ovaj pronalazak zaštićeno više patenata (npr. sočiva sa selektivnom spektralnom reakcijom, US patent #6926405 i WO 2005/001554).

drivewear efekat

Tri različita nivoa Drivewear-a dizajnirana su da maksimalizuju prirodnu sposobnost oka pri svim različitim nivoima svetlosti i spolja pri direktnoj svetlosti i iza prednjeg stakla automobila.

Oblačni uslovi sa slabom vidljivošću

Pri uslovima slabe vidljivosti, Drivewear sočiva pružaju visok nivo prenosa svetla za maksimalizaciju ukupne informacije svim vizuelnim receptorima oka. Visoko kontrastni polarizator uklanja bljesak koji bi inače poništio vidljivost pri slabo vidljivim uslovima. U ovoj fazi, Drivewear sočiva su visoko kontrastne zeleno-žute boje. Jednostavno, nema bolje dizajniranih sočiva za spoljne aktivnosti ili za vožnju pri oblačnim slabo vidljivim uslovima.

Jako svetlo iza prednjeg stakla automobila

Tokom uslova jake svetlosti, Drivewear sočiva pružaju sveukupno niži prenos radi kontrole intenziteta svetla. Visoko kontrastni polarizator Drivewear-a je apsolutno neophodan za vožnju, jer blokira zaslepljujući bljesak što je jedan od najopasnijih teškoća pri vožnji. Pod ovim uslovima, Drivewear sočiva dobijaju boju bakra za koju mnogi smatraju da je optimalna boja za sočiva za vožnju. Ovo unikatno rešenje ,,iza prednjeg stakla“ štiti od jakog svetla i bljeska te pruža bolju osetljivost na „vizuelne signale“ koji su od vitalnog značaja za bezbednu vožnju.

Jako spoljašnje svetlo

Pri uslovima jake spoljašnje svetlosti, vizuelni receptori oka mogu biti prevladani i prezasićeni svetlom. Drivewear sočiva su dizajnirana za maksimalnu filtraciju suvišne svetlosti i ostvaruju maksimalni stepen zatamljenja. Ovde je takođe bitno ostvariti maksimalnu zaštitu od zaslepljujućeg bljeska i to mogu da učine samo polarizovana sočiva. Drivewear je dizajniran da pruzi maksimalan komfor onome ko ih nosi pri uslovima jake spoljašnje svetlosti.

vozači koji putuju na posao

Pacijenti koji moraju svakodnevno da prelaze velike razdaljine do posla i nazad svakoga dana imaju još izraženiju potrebu za Drivewear sočivima ukoliko voze u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima kada je Sunce nisko na horizontu.

profesionalni vozači

Pacijenti koji vožnjom motornih vozila zarađuju za život (uključujud vozače kamiona, taksija, vozila hitne pomoći, policije i drugih pripadnika javnog reda i mira) jednostavno ne mogu bez prednosti koje pružaju Drivewear sočiva.

mame i tate vozači

Vožnja je još teži i izazovniji zadatak kad se deca voze kolima. Osim toga, posledice nesreća su još veće. Bez obzira da li voze do lokalne radnje, na fudbalski trening ili u školu, ovim pacijentima je potrebna dodatna pomoć koju Drivewear pruža.

starije osobe vozači

Starije osobe često imaju vremenski sporiju reakciju i nisu u stanju da okrenu glavu brzinom kojom to čini mlađi vozači. Bez obzira da li je u pitanju zaštita od bljeska ili pomoć u vidu visoko kontrasnih sočiva za oblačne uslove, Drivewear sočiva su odličan izbor.