Organska sočiva

TITAN PLASTIKA

1.56 Middle index
Organsko sočivo srednjeg indexa prelamanja svetlosti. Tanje od običnog CR sočiva i preporučuje se za veće dioptrije. Postoji mogućnost proizvodnje sferičnog i asferičnog dizajna sočiva. Kao osnovni paket isporučuje se samo sa doradom HC sloja.

1.60 High Index
Organsko sočivo visokog indexa prelamanja svetlosti i estetski naprednije u odnosu na organska sočiva sa nižim indexom prelamanja. Postoji mogućnost proizvodnje sferičnog i asferičnog dizajna sočiva. Kao osnovni paket isporučuje se samo sa doradom HC sloja.

1.67 asph High Index
Organsko sočivo visokog indexa prelamanja. Asferično, tanje, otpornije i vizuelno lepše u odnosu na ostala organska sočiva nižih indexa prelamanja. Mogućnost proizvodnje samo asferičnog dizajna sa standardnom doradom HC sloja.

1.74 asph High Index
Organsko sočivo do 60% tanje od svih svojih indexnih prethodnika. Mogućnost proizvodnje u plus i minus dioptrijama. Isporučuje se samo sa nanetim tvrdim slojem kao standardna opcija.

TRANSITIONS V 1.50, 1.60, 1.67 ASPHERIC (FOTO PLASTIKA)

TRANSITIONS VI (šesta generacija) za razliku od TRANSITIONS Next Generation u početnom zatamnjenju su mnogo svetlija, gotovo ispod 5% zatamnjenosti i za veoma kratko vreme dostižu 85% zatamnjenosti.
Takođe u roku od 5-7 minuta vraćaju se u prvobitno zatamnjenje. Potrebno je naglasiti da ovu vrstu sočiva
izrađujemo u BROWN i GRAY varijanti.