Hydron OmniFlex SofBlue

Hydron OmniFlex SofBlue

OmniFlex je godišnje meko kontaktno sočivo sa 70% vode, za produženo dnevno nošenje. Namenjeno je za korekcije ekvivalentnih sfernih grešaka u rasponu dioptrija od ±20.00 D.

Prednosti za korisnike

Jedinstven, snažan materijal sa visokim sadržajem vode, zbog povećanog poprečnog povezivanja sa polimerom.
Standardna boja je svetlo plava, što olakšava rukovanje.
Jedinstveni dizajn sa dve bazne krivine omogućuje primenu kod oko 90% rožnjača.
Snažan materijal je omogućio dizajn tanjeg sočiva, a samim tim i bolju transmisiju kiseonika.
Proizvodnja kompjuterski kontrolisanim strugom.

Tehnički podaci

Dizajn: prednja površina sferna, duplo-konveksna
zadnja površina sferna sa dve bazne krivine
Materijal: 70% vode, MMA/VP, Dk 32, nejonizovano
Proizvodnja: Sečeno strugom
Prečnik: 14.30mm
Bazne krivine: 8.40 i 8.80mm
Debljina u središtu: 0.12mm (-3.00 D)

Opseg dioptrija i pakovanje

±10.00 D (u 0.25 koracima)
±10.50 D do ±20.00 D (u 0.50 koracima)
Nijansa boje: Svetlo plava (standardno)

omniflex