Zero 6 je godišnje, ultratanko meko kontaktno sočivo sa 38.6% vode, za dnevno nošenje. Namenjeno je za korekcije ekvivalentnih sfernih grešaka u rasponu dioptrija od ±30.00 D.

Prednosti za korisnike

Ultra tanak dizajn omogućava maksimalno povećanje transmisije kiseonika.
Konstantna prosečna debljina za plus dioptrije.
Proizvodnja kompjuterski kontrolisanim strugom.
Identična zadnja površina kao kod Z6 Toric sočiva omogućava lako podešavanje toričnosti.

Tehnički podaci

Dizajn: prednja površina sferna, duplo-konveksna
zadnja površina sferna sa dve bazne krivine
Materijal: 38.6% vode, pHEMA, Dk 10, nejonizovano
Proizvodnja: Sečeno strugom
Prečnik: 14.00mm, (13.50, 14.50, 15.00 Rx)
Bazne krivine: 8.40, 8.70, 9.00, 9.30mm, (8.10, 9.60mm Rx)
Debljina u središtu: 0.06mm (-3.00 D)

Opseg dioptrija i pakovanje

±10.00 D (u 0.25 koracima)
±10.50 D do ±20.00 D (u 0.50 koracima)
±20.50 D do ±30.00 D (Rx)

zero6